• _MG_3869

  • _MG_3839

Supervīzijas Vecāku mājas brīvprātīgajiem darbiniekiem

Supervīzijas Bērnu slimnīcas brīvprātīgajiem darbiniekiem! Projekta „Draudzības kods Bērnu slimnīcā” ietvaros Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgajiem darbiniekiem tiek piedāvāta unikālā iespēja piedalīties brīvprātīgā darba gadījumu izvērtēšanas un savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumos – supervīzijā.   Supervīzijas pamatā ir emocionāls atbalsts, refleksija par savu darbu, jaunu spēju un resursu atklāšana sevī un izglītošanās caur savu un citu […]

Konference: apzinātība bērnu veselības aprūpē

Bērnu slimnīcas fonds (BSF) rīko konferenci par apzinātības praksi bērnu veselības aprūpē. Laipni gaidīti visi, kurus interesē darbošanās ar bērniem – gan veselības aprūpes darbinieki, gan sociālie darbinieki un psihologi, gan skolotāji, gan dažādu bērnu vecāki. Savu dalību konferencē var pieteikt BSF mājas lapā: http://www.bsf.lv/lv/aktualitates/aktualas-kampanas/apzinatibas-prakse-bernu-veselibas-aprupe

„Konstruktīvas komunikācijas pamati” – pirmais seminārs Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgo darbinieku apmācību semināru ciklā

                               „Konstruktīvas komunikācijas pamati” – pirmais seminārs Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgo darbinieku apmācību semināru ciklā Nodibinājuma „Bērnu slimnīcas fonds” projekta „Draudzības kods Bērnu slimnīcā” ietvaros organizē Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgo darbinieku apmācību 8 pēctecīgu semināru veidā. Apmācību mērķis  ir nodrošināt padziļinātas apmācības esošajiem Vecāku mājas brīvprātīgajiem darbiniekiem par tiem interesējošām tēmām, piedāvājot ne […]