• _MG_3869

  • _MG_3839

Slimība, krīze un nāve. Savas dzīves daļa.

„Dzīve nebeidzas, kad kāds saslimst ar dzīvību apdraudošu slimību. Patiesībā, tā tikai sākas. Tā sākas, kad nāves iespēju atzīstam par savas dzīves daļu. Tikai tad mēs saprotam, ka mums vajag dzīvot pa īstam vienīgo dzīvi, kas mums ir.” Elizabete Kiblere-Rosa Projekta „Draudzības kods Bērnu slimnīcā” ietvaros 2016.gada 17.septembrī plkst.10.00 Rīgas Lutera draudzes centrā, Torņakalna ielā […]

Supervīzijas Vecāku mājas brīvprātīgajiem darbiniekiem

Projekta „Draudzības kods Bērnu slimnīcā” ietvaros Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgajiem darbiniekiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties brīvprātīgā darbā iegūtās pieredzes izvērtēšanā un savstarpēja apmaiņā. Supervīzija piedāvās emocionālu atbalstu, refleksiju un atgriezenisko saiti par darbu Bērnu slimnīcas nodaļās, jaunu spēju un resursu atklāšanu sevī un izglītošanos caur savu un citu pieredzi. Supervīzijas uzdevumi būs iegūt ne […]

Būt dialogā

Projekta „Draudzības kods Bērnu slimnīcā” ietvaros 2016.gada 10.septembrī plkst.10.00 Rīgas Lutera draudzes centrā, Torņakalna ielā 3/5, Rīgā notiks kārtējais Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgo darbinieku padziļinātas apmācības seminārs „Komunikācija multikulturālā vidē. Aizspriedumi un to pārvarēšana”.   Projekta mērķis ir sekmēt iecietību un novērst jebkādu diskrimināciju, ar kādu var saskarties Bērnu slimnīcas pacienti un viņu vecāki […]