• _MG_3869

  • _MG_3839

Mācamies rotaļāties vairāk! Rotaļāšanās atveseļo.

  Projekta „Bērnu slimnīcas draudzības kods” ietvaros 2016.gada 27.augustānotiks kārtējais Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgo darbinieku  padziļinātas apmācības seminārs „Brīvā laika pavadīšanas un rotaļu metodes II”. Seminārs, kuru vadīs Laura Bičkovska, Bērnu slimnīcas Vecāku mājas sociālā darbiniece, trenēs dažādu metožu (rotaļu, spēļu, animācijas, vizuālās, taktīlās metodes u.c.) vadīšanas prasmes un veicinās prasmi izvēlēties un pielietot […]

Mācamies rotaļāties! Rotaļāšanās atveseļo.

Projekta „Bērnu slimnīcas draudzības kods” ietvaros 2016.gada 4.jūnijā notiks trešais Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgo darbinieku padziļinātas apmācības seminārs „Brīvā laika pavadīšanas un rotaļu metodes I”.   Seminārs, kuru vadīs Laura Bičkovska, Bērnu slimnīcas Vecāku mājas sociālā darbiniece, radīs izpratni par brīvā laika un rotaļu metožu būtību, trenēs dažādu metožu (rotaļu, spēļu, animācijas, vizuālās, taktīlās […]

1+1 ir daudz vairāk nekā divi

 1+1 ir daudz vairāk nekā divi . Tā ir bezgalīga, kopīga enerģija un iespēja veidot labāku apkārtējo vidi, kurā dzīvojam. Tāda ir ilggadējas sociālo projektu atbalstītājas un virzītājas, Swedbank Latvija vadītāja padomnieces Irīnas Pīgoznes pārliecība. Tāpēc, pulcinot draugus un domubiedrus kopīgā, labo darbu pasākumā, saulainā 21.maija sestdienā, tika labiekārtotas puķu dobes, kā arī padarītas zaļākas, […]

Notikušas brīvprātīgo darbinieku apmācības darbam nodaļās

28.maijā notika Vecāku mājas brīvprātīgo darbinieku padziļinātas apmācības semināram „Darbs Bērnu slimnīcas 4. un 6.nodaļā”. Seminārs, kurš notika projekta „Draudzības kods Bērnu slimnīcā” ietvaros apskatīja tēmas, kas saistītas ar bērnu un viņu vecāku fizioloģiskajām un psiholoģiskajām īpatnībām, slimības ietekmi uz ģimenes sistēmu, kā arī darba specifiku Bērnu slimnīcas nodaļās, īpašu uzmanību veltot darbam Pulmonoloģijas, dermatoloģijas […]