• _MG_3869

  • _MG_3839

Noslēgts līgums par ES fonda projekta īstenošanu

2011. gada 10. martā  Raitis Imša, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu jautājumos, sadarbības iestādes vadītājs un Liene Dambiņa, nodibinājuma „Bērnu slimnīcas fonds” valdes priekšsēdētāja parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu. Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Bērnu slimnīcas “Vecāku māja””, Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/043, ietvaros tiks piedāvāts inovatīvs […]

Šodien tiek atklāta Vecāku māja

Šodien, plkst. 13:00 notiks Vecāku mājas atklāšanas svētki! Ciemos tiks aicināti visi, kuri ir atbalstījuši Vecāku mājas iekārtošanu un apmēbelēšanu, lai kopā varētu novērtēt rezultātu un atvērt mājas durvis mazo pacientu vecākiem! Rekonstrukcijas darbi Vecāku mājā tika pabeigti 2010. gada maijā, kad ciemos bijām aicinājuši visus, kuri palīdzēja mājas rekonstrukcijas darbos. Pēc mājas rekonstrukcijas pabeigšanas svētkiem […]