• _MG_3869

  • _MG_3839

Par Vecāku māju

Pasaulē ir ļoti daudz Vecāku māju, gandrīz katras bērnus slimnīcas teritorijā ir atsevišķa māja, kas paredzēta kā atpūtas vieta slimnīcā esošo bērnu vecākiem un tuviniekiem.

Sadarbībā ar laikraksta Diena akciju „Saulainas dienas mūsu bērniem”, kas jau 13 gadus ir Bērnu slimnīcas atbalstītājs, izveidojot gan Saulaino dienu bibliotēku, gan arī piesaistot ziedojumus daudzu nodaļu remontdarbiem, Bērnu slimnīcas fonds uzsāka projektu par Bērnu slimnīcas 5.korpusa rekonstrukciju un Vecāku mājas izveidi. Gandrīz trīs gadus tika vākti ziedojumi un kopumā aptuveni 400 uzņēmumu un privātpersonu ir atbalstījuši Vecāku mājas rekonstrukciju.

Mājas rekonstrukcijas darbus veica SIA Rīgas firma „Pamats”, kopsummā par 38 727 LVL, ieskaitot PVN.

Vecāku māja ir Rīgas koka arhitektūras saglabājams objekts, tādēļ ēkas rekonstrukcijas projektu izstrādāja koka arhitektūras speciālisti Zaigas Gailes arhitektūras birojs, kura vadībā tika veikti visi mājas rekonstrukcijas darbi.

Z.Gailes birojs pie šī projekta strādāja vairāk kā pusgadu, jo māja tika pilnībā rekonstruēta, iesaistot inženiertehniskās izpētes speciālistus, kā arī tehniskā projekta izstrādātājus. Kopējās izmaksas sastādīja 37 000 LVL, ieskaitot PVN.

ZGB noslēdza līgumu ar SIA ‘Inženiertehniskie projekti” par inženiertehnisko daļu tehniskajam projektam – par 11 265ls, ieskaitot PVN. Projektā ir 14 inženiertīklu sadaļas, ieskaitot ārējo tīklu projektēšanu un labiekārtojumu slimnīcas teritorijai arī ārpus Vecāku mājas grunts – ap bērnu rotaļu laukumu un pievedceļiem. Tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas izstrāde izmaksāja 5664 LVL, ieskaitot PVN. Vispārceltniecisko darbu organizēšanas projekts izmaksāja 295ls, ieskaitot PVN. Pilns tehniskais projekts tika saskaņots Rīgas būvvaldē 28.01.2009. Projekta pieņemšanas-nodošanas akts tika parakstīts 2009. gada 2. februāri – kopumā 16 sējumi 4 eksemplāros. ZGB veica arī projekta autoruzraudzību mājas rekonstrukcijas laikā.

Par būvdarbu veikšanu tiek organizēts slēgts konkurss, uzaicinot 10 pieredzējušas būvfirmas.

Pirmajā konkursa kārtā piedāvājumus iesniedz 8 pretendenti, otrajā kārtā precizētus un koriģētus piedāvājumus iesniedz 4 pretendenti ar vidējo piedāvāto cenu 437 920.39 LVL. Fonda rīcībā bija tikai 330 000 LVL, tāpēc tika pieņemts lēmums konkursu pagarināt.

Trešajā kārtā, pagarinot konkursu par diviem mēnešiem, piedāvājumus iesniedza divas būvfirmas un līgums tika noslēgts ar firmu, kura piedāvāja zemāko cenu. Mājas rekonstrukcijas darbu veikšana tika uzticēta SIA Rīgas firma „Pamats”, kopsummā par 336 333,85 LVL, ieskaitot PVN.

Vecāku mājas rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2009. gada septembrī un veiksmīgi pabeigti 2010. gada 5. maijā. rekonstrukcijas laikā tika panākts izmaksu ietaupījums – kopsummā aptuveni 53 000 LVL.

Vecāku mājas iekārtošanas darbi sekmējās nedaudz lēnāk kā cerēts, taču atsaucās Alan Deko, Latvijas mēbeļu ražotājs „Nakts mēbeles”, Rīgas firma Pamats, SEB banka, ELKOR, Latvijas Valsts meži, kā arī vairākas privātpersonas un ceram, ka kopīgiem spēkiem izdosies māju iekārtot līdz nākamā 2011. gada janvārim!