• _MG_3869

  • _MG_3839

Supervīzijas Vecāku mājas brīvprātīgajiem darbiniekiem

Projekta „Draudzības kods Bērnu slimnīcā” ietvaros Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgajiem darbiniekiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties brīvprātīgā darbā iegūtās pieredzes izvērtēšanā un savstarpēja apmaiņā.

Supervīzija piedāvās emocionālu atbalstu, refleksiju un atgriezenisko saiti par darbu Bērnu slimnīcas nodaļās, jaunu spēju un resursu atklāšanu sevī un izglītošanos caur savu un citu pieredzi. Supervīzijas uzdevumi būs iegūt ne tikai jaunu motivāciju darbam Vecāku mājā un Bērnu slimnīcas nodaļās un apgūt prasmes par komunikācijas stiliem dažādās situācijās, tai skaitā citu kultūru un reliģiju kontekstā, bet arī trenēt psiholoģisko noturību stresa situācijās un pārvarēt aizspriedumus.

Supervīzijas Vecāku mājas brīvprātīgajiem darbiniekiem notiks septembrī un oktobrī grupās (katrā grupā ne vairāk kā 7 cilvēki, kopā trīs grupas) un tās vadīs Vecāku mājas darbinieki. Katra grupai ir paredzētas četras grupu supervīzijas sesijas.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Comments are closed.